it wiid it wiid it wiid it wiid Aanbiedingen it wiid boeken it wiid
Uitstapjes/activiteiten > Fries landbouwmuseum
Fries landbouwmuseum
Originele afbeeldingDe geschiedenis van Friesland is onlosmakelijk verbonden met de landbouw. In het Fries Landbouwmuseum "Bij de Boer" te Eernewoude maakt de bezoeker op een levendige manier kennis met tweeduizend jaar agrarische geschiedenis van Friesland. Onder hetzelfde is tevens het bezoekerscentrum van Nationaal Park "De Alde Feanen" gevestigd. Al met al zeer de moeite waard voor een bezoek!Originele afbeeldingOriginele afbeeldingOriginele afbeelding

Originele afbeeldingOriginele afbeeldingOriginele afbeelding

Originele afbeeldingOriginele afbeeldingOriginele afbeelding


Bekijk de uitgebreidere fotoreportage of de website van het museum.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Andere items in deze categorie
Culturele hoofdstad 2018
Het andere museum van oldtimer tot kant
Fries Verzetsmuseum
Dekema State
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Museum Het Hannemahuis
Museum Opsterlân
Outdoor Veldboom
Rondvaart door Friesland met M.S.K. Friesia
Kaatsmuseum Franeker
Museum Dokkum
Openluchtmuseum De Sûkerei
Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum
Toren de Oldehove
Titus Brandsma Museum
It Gysbert Japicxhûs
Museum Martena
Pier Pander Museum
Boomsma Museum
Museum Dr8888
Antix Sports
Fries museum
Openluchtmuseum De Spitkeet
Skûtsjemuseum
Nieuw rolstoelpad vogelhut Jan Durkspolder
Zeehondencrêche Pieterburen
Museum Warten
It Kokelhûs
Museum Commandopost Grou
Museum Ald Slot, Wergea
Mineralogisch Museum Grou
It museum “Hert fan Fryslân”
Woudagemaal Lemmer
Waddenzee
Schokland
Giethoorn
Natuurmuseum Fryslan
Heerenveen
Gevangenismuseum Veenhuizen Drenthe
Drachten
Elfstedenbrug
Afsluitdijk
Leuk en origineel groepsuitje op It Wiid
Speeleiland en speeltuin
De Naturij - Drachten
Slingeren over het water
Keramiekmuseum Princessehof
Museum Joure
Monkey Town Indoor Speelparadijs
Ballorig Aeolus Sexbierum
Culinair genieten in Leeuwarden
Wandel dwars door Friesland
Hindeloopen
Sneek
Activiteitenpark Aventoer
Kameleondorp Terherne
Attractiepark Duinen Zathe
Dagtocht Terschelling
Praamvaren
Klompenmuseum
It Fryske Gea - Natuurgebieden
Botanisch museum De Kruidhof
Beleef Friesland
Markant Friesland Route
De Friese elf steden
Jandurkspolder
Lauwersoog
Moddergat
Grou
Fries landbouwmuseum
Leeuwarden
Skûtsjesilen
Rondvaart Friese meren
Eernewoude
Planetarium Franeker
Jopie Huisman Museum in Workum
Wadlopen
Alde Feanen & Eernewoude
Aqua Zoo