it wiid it wiid it wiid it wiid Aanbiedingen it wiid boeken it wiid

Activiteitsplanner -Detailweergave-

Titel Iepen Doar(p): dorpsportret van de mienskip
Begin 1 Januari 2018 Maandag   0:00
Einde 31 December 2018 Maandag   23:00
Plaats Feanwâldsterwâl
Omschrijving Mienskip is het centrale thema van Leeuwarden-Friesland 2018. Maar wat betekent het eigenlijk? Hoe zijn Friezen verbonden met hun dorp en de mensen om hen heen? Iepen Doar(p) onderzoekt het aan de hand van een dorpsportret van het jongste dorp van Fryslân: Feanwâldsterwâl.

Alle 128 huishoudens van Feanwâldsterwâl (Veenwoudsterwal) worden in beeld en geluid geportretteerd. Dit levert een uniek totaalbeeld op van een volledige mienskip.

Iedereen een verhaal
Iepen Doar(p) laat horen en zien dat iedereen een bijzonder, ontroerend of waardevol verhaal te vertellen heeft. Een verhaal dat naar boven komt, als je maar interesse toont en de tijd neemt om te luisteren.

Onderlinge verbondenheid
Door de verhalen te verzamelen én te delen, geloven de initiatiefnemers van het project dat de onderlinge verbondenheid in het dorp groeit en de mienskip versterkt.

128 dagen, 128 deuren
Sinds begin 2017 is gewerkt aan de 128 portretten. Via Iepen Doar(p)’s sociale media is de voortgang van het project te volgen. In 2018 wordt op iependoarp.eu op 128 achtereenvolgende dagen een deur geopend, ofwel een portret gepubliceerd. Gelijktijdig laat Omrop Fryslân elke dag een audiovisueel portret horen. Na deze 128 dagen en het openen van alle deuren in Feanwâldsterwâl, is het dorpsportret compleet.

Geschiedschrijving
Na 2018 zorgt het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar in Leeuwarden ervoor dat alle portretten voor altijd online toegankelijk blijven. Zo blijft Iepen Doar(p) bewaard als geschiedschrijving voor toekomstige generaties. Zij kunnen over vijftig of honderd jaar terugzien en -horen hoe er vandaag in Feanwâldsterwâl wordt geleefd.