it wiid it wiid it wiid it wiid Aanbiedingen it wiid boeken it wiid
Uitstapjes/activiteiten > Jandurkspolder
Jandurkspolder
Originele afbeeldingDe jandurkspolder ligt in het zuidelijk deel van de Alde feanen ten westen van Oudega. Het deelgebied bestaat uit de Jandurkspolder en de Wolwarren, beide met een oppervlakte van ca. 60 ha. Het gebied heeft inmiddels een status van beschermd natuurmonument. De Jandurkspolder bestond voor ca. 4 ha uit riet en rietvegatatie en voor de rest uit grasland.

Tot twintig jaar geleden zag u in en rondom de Jan Durkspolder de drooggelegde restanten van enkele verlaten veenafgravingen. Die kregen sindsdien al een heel andere aanblik, want de hooilandpolders werden omgevormd tot natte natuur. Er ontstond een combinatie van open water, riet, ruigte, struweel en grasland die een grote aantrekkingskracht uitoefent op foeragerende en pleisterende vogels, zoals allerlei eenden, de Grauwe gans, Brandgans, Waterral, Rietzanger en Blauwborst. Maar ook insecten en amfibieën voelen zich in dit landschap thuis.

Originele afbeeldingOriginele afbeeldingOriginele afbeelding

Zie voor meer informatie http://www.jandurkspolder.nl
  Druk artikel af Verstuur artikel

Andere items in deze categorie
Culturele hoofdstad 2018
Het Lyts Bûthús
Leuk en origineel groepsuitje op It Wiid
IJsbaan Leeuwarden
Het andere museum van oldtimer tot kant
Fries Verzetsmuseum
Dekema State
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Museum Het Hannemahuis
Museum Opsterlân
Outdoor Veldboom
Rondvaart door Friesland met M.S.K. Friesia
Kaatsmuseum Franeker
Museum Dokkum
Openluchtmuseum De Sûkerei
Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum
Toren de Oldehove
Titus Brandsma Museum
It Gysbert Japicxhûs
Museum Martena
Pier Pander Museum
Boomsma Museum
Museum Dr8888
Antix Sports
Fries museum
Openluchtmuseum De Spitkeet
Skûtsjemuseum
Nieuw rolstoelpad vogelhut Jan Durkspolder
Zeehondencrêche Pieterburen
Museum Warten
It Kokelhûs
Museum Commandopost Grou
Museum Ald Slot, Wergea
Mineralogisch Museum Grou
It museum “Hert fan Fryslân”
Woudagemaal Lemmer
Waddenzee
Schokland
Giethoorn
Natuurmuseum Fryslan
Heerenveen
Gevangenismuseum Veenhuizen Drenthe
Drachten
Elfstedenbrug
Afsluitdijk
Speeleiland en speeltuin
De Naturij - Drachten
Slingeren over het water
Keramiekmuseum Princessehof
Museum Joure
Monkey Town Indoor Speelparadijs
Ballorig Aeolus Sexbierum
Culinair genieten in Leeuwarden
Wandel dwars door Friesland
Hindeloopen
Sneek
Activiteitenpark Aventoer
Kameleondorp Terherne
Attractiepark Duinen Zathe
Dagtocht Terschelling
Praamvaren
Klompenmuseum
It Fryske Gea - Natuurgebieden
Botanisch museum De Kruidhof
Beleef Friesland
Markant Friesland Route
De Friese elf steden
Jandurkspolder
Lauwersoog
Moddergat
Grou
Fries landbouwmuseum
Leeuwarden
Skûtsjesilen
Rondvaart Friese meren
Eernewoude
Planetarium Franeker
Jopie Huisman Museum in Workum
Wadlopen
Alde Feanen & Eernewoude
Aqua Zoo