it wiid it wiid it wiid it wiid Aanbiedingen it wiid boeken it wiid
Algemeen > Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
RESERVERING
De reserveringsbevestiging c.q. factuur wordt binnen 2 weken na aanvraag van de reservering toegezonden.
Deze reserveringsbevestiging is het bewijs van boeking.

BETALING
Na ontvangst van de factuur dient u binnen 2 weken 50% van het factuurbedrag te betalen, het restant uiterlijk 6 weken voor aankomst. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. Er komt dan geen aparte bevestiging meer.
Boekt u binnen 6 weken voor aankomst, dan dient u het gehele bedrag ineens te voldoen.

AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN
Een weekend is van vrijdag tot maandag, een midweek van maandag tot vrijdag en een week van vrijdag tot vrijdag.
Op aanvraag is het ook mogelijk een week van maandag tot maandag te reserveren. Op de aankomstdag kunt u vanaf 15.00 uur in de bungalow. Op de vertrekdag kunt u tot 10.00 uur in de bungalow verblijven.

ANNULERINGEN
In het geval u de reservering wilt annuleren, bent u een gedeelte van de huursom verschuldigd.
Dit is afhankelijk van het tijdstip van annulering:
Bij annulering tot 3 maanden voor de aanvangsdatum 15% van de huursom
Bij annulering tot 2 maanden voor de aanvangsdatum 50% van de huursom
Bij annulering tot 1 maand voor de aanvangsdatum 75% van de huursom
Bij annulering korten dan 1 maand voor de aanvangsdatum 90% van de huursom
Bij annulering op of na de aanvangsdatum 100% van de huursom
U kunt uw reservering uitsluitend schriftelijk annuleren.

ANNULERINGSVERZEKERING
Wij raden u aan deel te nemen aan de annuleringsverzekering. Dat voorkomt narigheid als er onverhoopt een beroep op moet worden gedaan.

HUISDIEREN
Per bungalow is maximaal 1 huisdier toegestaan indien de bungalow dat toelaat. Vlooienbanden zijn voor honden en katten verplicht en op het park dient uw huisdier aan de lijn te worden gehouden.

WAARBORGSOM
Wij kunnen van u bij aankomst een waarborgsom verlangen van € 300,00 per bungalow. De borg wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren achterlaat.
Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet tenietgedaan.

GROEPEN
Gezien het familiekarakter en de rust op het park zijn groepen (jongeren) niet toegestaan. Bij reservering voor een aantal personen die tezamen als een groep kunnen worden aangemerkt zijn wij gerechtigd bij aankomst de toegang tot de door u gereserveerde bungalow(s) te weigeren.

AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn niet aansprakelijk voor:
Schade en/of letsel, ontstaan tijdens het verblijf op het park, ongeacht de oorzaak daarvan.
Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
Onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen.
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf alsmede van alle aangemelde personen en/of bezoekers.

ALGEMEEN VOORBEHOUD
Afwijkingen in de beschrijving van de accommodaties zijn mogelijk. Kennelijke drukfouten en vergissingen binden ons niet. Op alle prijzen in onze prijslijsten zijn wijzigingen voorbehouden.

ROOKVRIJE EN HUISDIERVRIJE BUNGALOWS
Er zijn bungalows die wij als rookvrij of huisdiervrij verhuren. Helaas kunnen wij u geen garantie geven dat er in deze bungalows nooit huisdieren zijn geweest of gerookt is, omdat een sluitende controle hierop niet mogelijk is.


RECREAMAX VERHUUR VOF/BUNGALOWPARK IT WIID
Koaidyk 8
9264 TP EERNEWOUDE
Reserveringen 038 – 38 56 300
Gastenservice 06 -43 16 16 17
www.bungalowparkitwiid.nl
info@bungalowparkitwiid.nl
  Druk artikel af Verstuur artikel

Andere items in deze categorie
Volg ons op Twitter!
Algemene Voorwaarden
Overzicht en prijsopbouw alle typen bungalows