it wiid it wiid it wiid it wiid Aanbiedingen it wiid boeken it wiid
Uitstapjes/activiteiten > Markant Friesland Route
Markant Friesland Route

Noordoost Friesland is een markant gebied; opvallend door het landschap, de geschiedenis en de cultuur. Twintig musea van Noordoost Friesland willen u laten genieten van de unieke cultuurhistorische en maatschappelijke identiteit van het gebied. Een gebied dat als een kleurrijke lappendeken het noordoostelijk deel van Friesland bestrijkt: Markant Friesland!
Noordoost Fryslân bestaat uit vijf gemeenten: Achtkarspelen, Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. In het noorden grenst het gebied aan de Waddenzee met de kleigronden die worden gekenmerkt door de vele terpen in het landschap. Het terpenlandschap is ontstaan door de eeuwenlange strijd van de mens tegen het water. Naar het zuiden en oosten vindt men het coulissenlandschap van de noordelijke Friese wouden. Dit gebied is door veenafgravingen ontstaan en wordt gekarakteriseerd door houtwallen en elzensingels. In de Friese wouden liggen veel staten en stinzen. In het noordoosten wordt het gebied afgesloten door het Nationaal Park Lauwersmeer. Vroeger had het Lauwersmeer een open verbinding met de Waddenzee. In 1969 is het Lauwersmeer van de zee afgesloten met een dijk.
In het hele gebied zijn diverse beschermde dorps- en stadsgezichten te vinden. Dokkum is de enige stad in de regio. De stad heeft een dubbele grachtengordel waarbinnen het stratenpatroon nog hetzelfde is als in 1650.

Elk jaar worden rond een markant thema diverse activiteiten georganiseerd.
Kijk hier voor speciale arrangementen, ook zeer geschikt voor 50+: www.markantfrieslandroute.nl

  Druk artikel af Verstuur artikel

Andere items in deze categorie
Culturele hoofdstad 2018
Het Lyts Bûthús
Leuk en origineel groepsuitje op It Wiid
IJsbaan Leeuwarden
Het andere museum van oldtimer tot kant
Fries Verzetsmuseum
Dekema State
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Museum Het Hannemahuis
Museum Opsterlân
Outdoor Veldboom
Rondvaart door Friesland met M.S.K. Friesia
Kaatsmuseum Franeker
Museum Dokkum
Openluchtmuseum De Sûkerei
Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum
Toren de Oldehove
Titus Brandsma Museum
It Gysbert Japicxhûs
Museum Martena
Pier Pander Museum
Boomsma Museum
Museum Dr8888
Antix Sports
Fries museum
Openluchtmuseum De Spitkeet
Skûtsjemuseum
Nieuw rolstoelpad vogelhut Jan Durkspolder
[nl]Zeehondencrêche Pieterburen
Museum Warten
It Kokelhûs
Museum Commandopost Grou
Museum Ald Slot, Wergea
Mineralogisch Museum Grou
It museum “Hert fan Fryslân”
Woudagemaal Lemmer
Waddenzee
Schokland
Giethoorn
Natuurmuseum Fryslan
Heerenveen
Gevangenismuseum Veenhuizen Drenthe
Drachten
Elfstedenbrug
Afsluitdijk
Speeleiland en speeltuin
De Naturij - Drachten
Slingeren over het water
Keramiekmuseum Princessehof
Museum Joure
Monkey Town Indoor Speelparadijs
Ballorig Aeolus Sexbierum
Culinair genieten in Leeuwarden
Wandel dwars door Friesland
Hindeloopen
Sneek
Activiteitenpark Aventoer
Kameleondorp Terherne
Attractiepark Duinen Zathe
Dagtocht Terschelling
Praamvaren
Klompenmuseum
It Fryske Gea - Natuurgebieden
Botanisch museum De Kruidhof
Beleef Friesland
Markant Friesland Route
De Friese elf steden
Jandurkspolder
Lauwersoog
Moddergat
Grou
Fries landbouwmuseum
Leeuwarden
Skûtsjesilen
Rondvaart Friese meren
Eernewoude
Planetarium Franeker
Jopie Huisman Museum in Workum
Wadlopen
Alde Feanen & Eernewoude
Aqua Zoo