it wiid it wiid it wiid it wiid Aanbiedingen it wiid boeken it wiid
Uitstapjes/activiteiten > Dekema State
Dekema State
Originele afbeeldingOntstaan in de middeleeuwen als verdedigbare zaalstins, groeide Dekema State uit tot een woning van adellijke allure. Huis en tuin brengen u in de sfeer van hoe een Friese voorname familie leefde. Een bezoek is als het ware een reis door de tijd. Ook leuk voor kinderen! Beleef het tijdens openstelling of diverse activiteiten zoals de voorjaarsfair, imkerijdagen, monumentenweekend en kastanjemiddag (zie agenda). Terras met een drankje en Friese lekkernij. Arrangementen voor groepen op aanvraag. Dekema State is gewijd aan de stadsgeschiedenis van Harlingen.

Naast de vaste opstelling zijn er wisselende exposities; * zie hoe men in 1760 jenever maakte in de stokerij * bezoek de kunsthandel van H.A. Baur & Zoon uit 1816 * bekijk de collectie tegels en aardewerk van Friese klei * raak onder de indruk van het vakmanschap van de zilversmeden uit het verleden * droom weg bij het miniatuurhuis * geniet van de variatie aan tentoonstellingen *
  Druk artikel af Verstuur artikel

Andere items in deze categorie
Het Friese Museumdorp
Het Lyts Bûthús
Leuk en origineel groepsuitje op It Wiid
IJsbaan Leeuwarden
Het andere museum van oldtimer tot kant
Fries Verzetsmuseum
Dekema State
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Museum Het Hannemahuis
Museum Opsterlân
Outdoor Veldboom
Rondvaart door Friesland met M.S.K. Friesia
Kaatsmuseum Franeker
Museum Dokkum
Openluchtmuseum De Sûkerei
Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum
Toren de Oldehove
Titus Brandsma Museum
It Gysbert Japicxhûs
Museum Martena
Pier Pander Museum
Boomsma Museum
Museum Dr8888
Antix Sports
Fries museum
Openluchtmuseum De Spitkeet
Skûtsjemuseum
Nieuw rolstoelpad vogelhut Jan Durkspolder
Zeehondencrêche Pieterburen
Museum Warten
It Kokelhûs
Museum Commandopost Grou
Museum Ald Slot, Wergea
Mineralogisch Museum Grou
It museum “Hert fan Fryslân”
Woudagemaal Lemmer
Waddenzee
Schokland
Giethoorn
Natuurmuseum Fryslan
Heerenveen
Gevangenismuseum Veenhuizen Drenthe
Drachten
Elfstedenbrug
Afsluitdijk
Speeleiland en speeltuin
De Naturij - Drachten
Slingeren over het water
Keramiekmuseum Princessehof
Museum Joure
Monkey Town Indoor Speelparadijs
Ballorig Aeolus Sexbierum
Culinair genieten in Leeuwarden
Wandel dwars door Friesland
Hindeloopen
Sneek
Activiteitenpark Aventoer
Kameleondorp Terherne
Attractiepark Duinen Zathe
Dagtocht Terschelling
Praamvaren
Klompenmuseum
It Fryske Gea - Natuurgebieden
Botanisch museum De Kruidhof
Beleef Friesland
Markant Friesland Route
De Friese elf steden
Jandurkspolder
Lauwersoog
Moddergat
Grou
Fries landbouwmuseum
Leeuwarden
Skûtsjesilen
Rondvaart Friese meren
Eernewoude
Planetarium Franeker
Jopie Huisman Museum in Workum
Wadlopen
Alde Feanen & Eernewoude
Aqua Zoo