Verhuur elektrische auto
Originele afbeelding
De gemeente Tytsjerksteradiel rijdt sinds een jaar in twee elektrische auto’s (e-auto’s), de Peugeot Ion, van Haaima Peugeot Burgum. De Stichting Behear Rekreative Foarsjennings Earnewâld, Haaima Peugeot Burgum en de gemeente Tytsjerksteradiel hebben ‘de handen ineen geslagen’ om tijdens de zomervakantie één van deze auto’s te verhuren aan toeristen in Earnewâld.
Bovendien stelt de plaatselijke supermarkt voor de eerste 10 huurders van de auto een proviandmand beschikbaar. Toeristisch elektrisch rijden vanuit Earnewâld? Uniek voor Friesland!

Duurzame mobiliteit
Duurzame mobiliteit speelt bij deze unieke samenwerking een belangrijke rol. De Stichting Behear Rekreative Foarsjennings Earnewâld wil met dit initiatief toeristen iets extra’s bieden. Op die manier kunnen toeristen kennismaken met elektrisch rijden én tegelijkertijd genieten van de mooie omgeving.

Wagenpark op aardgas
De gemeente heeft naast de e-auto’s een groot aantal auto’s uit het eigen wagenpark die op aardgas rijden. Bovendien is een bijdrage geleverd aan het realiseren van een aardgasvulpunt, 3 elektrische oplaadpunten en de komst van twee elektrische auto’s!

Financiële bijdrage voor particuliere oplaadpunten
Verder heeft de gemeente Tytsjerksteradiel sinds kort beleid vastgesteld om meer elektrische oplaadpunten te realiseren. De gemeente wil het elektrisch rijden extra stimuleren, door aan inwoners een eenmalige bijdrage te verstrekken (maximaal € 250,00) voor het hebben van een elektrisch oplaadpunt op het eigen terrein.
Het dorp Earnewâld beschikt over twee oplaadpunten voor e-auto’s. Haaima Peugeot stelde een jaar geleden één van beide elektrische auto’s gratis aan de gemeente beschikbaar en versterkte daarmee zijn duurzame visie. Kortom: elektrisch rijden heeft de toekomst in de gemeente Tytsjerksteradiel!

Overhandiging sleutel
Op maandag 16 juli heeft wethouder Houkje Rijpstra officieel de sleutel van de Peugeot Ion overhandigd aan Stichting Behear Rekreative Foarsjennings Earnewâld. De Peugeot Ion wordt vanaf dat moment aan de eerste toeristen in Earnewâld verhuurd.
Zie ook: http://www.tytsjerksteradiel.nl