Een dikke 10
Zeker weten it Wiid is als een rode draad door ons leven gelopen met alleen maar mooie herinneringen aan een prachtig stukje Friesland en aan prachtige maar vooral lieve mensen in Earnewald.. Ik kan voor het hele plaatje maar 1 cijfer geven en dat is een dikke 10.

R. Sanstra