Skip to main content
natuur- en watersportparadijs Eernewoude
Bungalow advies op maat: 038-3856300 | | |

Wandelroutes

Wandelroutes
 Wandelroute Wikelslân

Wandelroute Wikelslân (4 km)

In het Lage Midden van Fryslân ligt een uitgestrekt laagveengebied: een 2280 hectare groot geheel van plassen, petgaten, rietvelden, elzenbroekbossen, trilvenen, schraalland en dotterbloemhooiland, blauwgrasland en weidevogelgrasland. De Alde Feanen is een van de pronkjuwelen van It Fryske Gea.

Wikelslân
Jan Durkspolder

Wandel- en kanoroute Jan Durkspolder (6 km)

Tot 1989 was de Jan Durkspolder een zomerpolder, waarna is overgegaan tot ontpoldering en herinrichting. Sloten werden gedempt en waar mogelijk is het oorspronkelijke bodemreliëf hersteld. De waterstand wordt er bepaald door de regenval en de vrij sterke kwel. Hier en daar zijn afzonderlijke waterpartijen ontstaan, die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op foeragerende en pleisterende vogels. De graslanden aan de rand van de polder bieden nog broedgelegenheid aan weidevogels. Ook de riet- en rietgrasvelden worden door vogels erg gewaardeerd.

Jan Durkspoler
 Wandelen door De Alde Feanen

Wandelen door De Alde Feanen (13 km)

Het hele jaar door organiseert het bezoekerscentrum wandelexcursies door De Alde Feanen. Tijdens de excursies behandelt de natuurgids een thema dat in de sfeer van het seizoen past. Op een leuke en interactieve manier komt u meer over het gebied te weten. Klik hier voor de excursiekalender. Het bezoekerscentrum biedt ook de mogelijkheid voor groepen om een excursie naar wens aan te vragen. De wandelexcursies op aanvraag zijn geschikt voor schoolklassen, familie uitjes, bedrijven enz.

Friese Food Tour
Contactgegevens

Bungalowpark It Wiid
Koaidyk 8
9264 TP Eernewoude
Tel. (038) 38 56 300
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.