Skip to main content
natuur- en watersportparadijs Eernewoude
Bungalow advies op maat: 038-3856300 | | |

Algemene voorwaarden

Reservering

De reserveringsbevestiging c.q. factuur wordt 1 week na aanvraag van de reservering toegezonden per mail of post. Deze reserveringsbevestiging is het bewijs van boeking.

Betaling

Na ontvangst van de factuur dient u binnen 2 weken 50% van het factuurbedrag te betalen, het restant uiterlijk 6 weken voor aankomst. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. Er komt dan geen aparte bevestiging meer. Boekt u binnen 6 weken voor aankomst, dan dient u het gehele bedrag ineens te voldoen.

Aankomst- en vertrektijden

Een weekend is van vrijdag tot maandag, een midweek van maandag tot vrijdag en een week van vrijdag tot vrijdag. Op aanvraag is het ook mogelijk een week van maandag tot maandag te reserveren. Op de aankomstdag kunt u vanaf 15.00 uur in de bungalow. Op de vertrekdag kunt u tot 10.00 uur in de bungalow verblijven. .

Annuleringen

In het geval u de reservering wilt annuleren, bent u een gedeelte van de huursom verschuldigd. Dit is afhankelijk van het tijdstip van annulering: Bij annulering tot 3 maanden voor de aanvangsdatum 15% van de huursom Bij annulering tot 2 maanden voor de aanvangsdatum 50% van de huursom Bij annulering tot 1 maand voor de aanvangsdatum 75% van de huursom Bij annulering korten dan 1 maand voor de aanvangsdatum 90% van de huursom Bij annulering op of na de aanvangsdatum 100% van de huursom/> U kunt uw reservering uitsluitend schriftelijk annuleren.

Annuleringsverzekering

Wij raden u aan deel te nemen aan de annuleringsverzekering. Dat voorkomt narigheid als er onverhoopt een beroep op moet worden gedaan.

Huisdieren

Per bungalow is maximaal 1 tot 2 huisdieren toegestaan indien de bungalow dat toelaat. Vlooienbanden zijn voor honden en katten verplicht en op het park dient uw huisdier aan de lijn te worden gehouden.

Waarborgsom

Wij kunnen van u bij aankomst een waarborgsom verlangen van € 300,00 per bungalow. De borg wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet tenietgedaan.

Groepen

Gezien het familiekarakter en de rust op het park zijn groepen (jongeren) niet toegestaan. Bij reservering voor een aantal personen die tezamen als een groep kunnen worden aangemerkt zijn wij gerechtigd bij aankomst de toegang tot de door u gereserveerde bungalow(s) te weigeren.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor: Schade en/of letsel, ontstaan tijdens het verblijf op het park, ongeacht de oorzaak daarvan. Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen. Onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf alsmede van alle aangemelde personen en/of bezoekers. De huurder dient als een goed huisvader voor de bungalow zorg te dragen. Hieronder wordt verstaan dat de huurder verplicht is de bungalow alsmede de inventaris zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. In het geval dat de bungalow is voorzien van een buitenspa-jacuzzi, dan is het gebruik hiervan alleen toegestaan conform de gebruiksregels en de handleiding van de buitenspajacuzzi. Afschriften daarvan worden aan de huurder verstrekt. De huurder is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de bungalow. Vermissing van inventaris dan wel beschadiging aan de bungalow of de inventaris dient direct door de huurder te worden afgerekend. Door Bungalowpark It Wiid, tenzij dit met opzet en/of grove schuld van (medewerkers) van Bungalowpark It Wiid is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor: verlies, diefstal, schade of ongevallen veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van een verblijf in Bungalowpark It Wiid; het onklaar geraken of eventueel buiten werking stellen van technische apparaten in en om de bungalow. Bungalowpark It Wiid behoudt zich het recht voor noodzakelijk onderhoud te plegen aan de bungalow alsmede de overige faciliteiten. In het geval dat de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het verblijf van de huurder dan heeft de huurder geen recht op enige vergoeding. Het onderhoud zal uitsluitend geschieden om Bungalowpark It Wiid optimaal te laten functioneren.

Huurovereenkomst bij bungalows met vaartuigen

Een origineel exemplaar van de “Huurovereenkomst voor vaartuigen” met bijbehorende voorwaarden en gebruiksregels worden verstrekt aan de huurder bij de reservering en moet worden ondertekend bij aankomst.

Algemeen voorbehoud

Afwijkingen in de beschrijving van de accommodaties zijn mogelijk. Kennelijke drukfouten en vergissingen binden ons niet. Op alle prijzen in onze prijslijsten zijn wijzigingen voorbehouden.

Rookvrije en huisdiervrije bungalows

Er zijn bungalows die wij als rookvrij of huisdiervrij verhuren. Helaas kunnen wij u geen garantie geven dat er in deze bungalows nooit huisdieren zijn geweest of gerookt is, omdat een sluitende controle hierop niet mogelijk is.

RECREAMAX VERHUUR VOF/BUNGALOWPARK EMSLANDERMEER

Koaidyk 2b
9264 TP EERNEWOUDE
Reserveringen 038 – 38 56 300
Gastenservice 0511 – 20 20 30
www.bungalowparkitwiid.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens

Bungalowpark It Wiid
Koaidyk 8
9264 TP Eernewoude
Tel. (038) 38 56 300
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.