Skip to main content
natuur- en watersportparadijs Eernewoude
Bungalow advies op maat: 038-3856300 | | |

wandel-en-kanoroute-jan-durkspolder (6km)

Wandel- en kanoroute Jan Durkspolder

Tot 1989 was de Jan Durkspolder een zomerpolder, waarna is overgegaan tot ontpoldering en herinrichting. Sloten werden gedempt en waar mogelijk is het oorspronkelijke bodemreliëf hersteld. De waterstand wordt er bepaald door de regenval en de vrij sterke kwel. Hier en daar zijn afzonderlijke waterpartijen ontstaan, die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op foeragerende en pleisterende vogels. De graslanden aan de rand van de polder bieden nog broedgelegenheid aan weidevogels. Ook de riet- en rietgrasvelden worden door vogels erg gewaardeerd.

Op de broedvogellijsten komen, naast de gewone soorten, ook bijzondere soorten voor zoals Geoorde fuut, Waterral, Porseleinhoen, en Klein en Kleinst waterhoen. Op de slikveldjes verblijven steeds veel steltlopers en plevieren en op de plasjes talrijke eendensoorten. Geen wonder dat grote roofvogels hier graag komen jagen. De Kiekendief bijvoorbeeld, maar ook de Slechtvalk en de Visarend laten zich hier zien. Verder worden onder andere de Steltkluut, Strandloper, Grote grijze snip, Grauwe franjepoot en Witvleugelstern waargenomen. De vegetatie is plaatselijk nog vrij ruig, met hier en daar veel distels die in de herfst druk worden bezocht door putters. De vegetatie heeft zich mede door de extensieve begrazing goed ontwikkeld, zodat een prachtig afwisselend en rijk natuurgebied is ontstaan. Bekend is dat de Noordse woelmuis in de Jan Durkspolder voorkomt.

Bij bezoekerscentrum De Wiidpleats aan de Koaidyk bij Earnewâld zijn kaarten van het gebied en beschrijvingen van wandelroutes verkrijgbaar. Start: Bezoekerscentrum NP Alde Feanen of Headammen

Jan Durkspoler
Contactgegevens

Bungalowpark It Wiid
Koaidyk 8
9264 TP Eernewoude
Tel. (038) 38 56 300
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.