Skip to main content
natuur- en watersportparadijs Eernewoude
Bungalow advies op maat: 038-3856300 | | |

Wandelroute Wikelslân (4km)

Rugzakroute

In het Lage Midden van Fryslân ligt een uitgestrekt laagveengebied: een 2280 hectare groot geheel van plassen, petgaten, rietvelden, elzenbroekbossen, trilvenen, schraalland en dotterbloemhooiland, blauwgrasland en weidevogelgrasland. De Alde Feanen is een van de pronkjuwelen van It Fryske Gea.

Het gebied is het beste varend te bekijken. Er zijn vaarroutes beschikbaar voor zowel kleine bootjes als wat grotere, met op diverse plaatsen aanlegsteigers. Ook zijn er diverse wandelroutes uitgezet. Bij bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen aan de Koaidyk bij Earnewâld zijn kaarten van het gebied en beschrijvingen van wandelroutes verkrijgbaar.

Langs het Prinses Margrietkanaal, van Fônejacht tot aan de Nije Headamssleat, ligt een nieuw fietspad. In het Wikelslân (achter de Reidplûm), in Reid om’e Krite, bij de Prinsehôf (speciaal om aalscholvers te zien), in de Jan Durkspolder en in het nieuwe natuurgebied Westersanning staan vogelkijkhutten. Aan de Holstmar staat een uitkijktoren die alleen varend te bereiken is.

Wikelslân
Contactgegevens

Bungalowpark It Wiid
Koaidyk 8
9264 TP Eernewoude
Tel. (038) 38 56 300
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.